kb9012

  1. BOSS

    All BIOS: EC KB9012

    BIOS EC KB9012: Tất cả BIOS của tất cả model đều được cập nhật trong chủ đề này để tiện cho các bạn theo dõi. Mỗi model được đăng theo dạng POST các bạn kéo từ trên xuống hoặc dùng chức năng search ( Vi dụ: KB9012* "thêm dấu * vào cuối từ để để kết tìm kiếm được tốt hơn" ) để tìm ra model mình...