Asus Laptop Asus: Schematic & Boardview

Asus Schematics, BIOS

BOSS

Administrator
Staff member
Jun 27, 2015
3,572
1,103
113
Tất cả Schematic của tất cả model đều được cập nhật trong chủ đề này để tiện cho các bạn theo dõi. Mỗi model được đăng theo dạng POST các bạn kéo từ trên xuống hoặc dùng chức năng search ( Vi dụ: MBX-247* "thêm dấu * vào cuối từ để để kết tìm kiếm được tốt hơn" ) để tìm ra model mình cần.
* Lưu ý rằng nếu các bạn muốn yếu cầu Schematic hoặc BIOS mà trên forum không có thì hãy tạo mới một chủ đề để yêu cầu, không yêu cầu ngay tại toppic này.

* Hãy nhấn vào Watch Thread để luôn cập nhận schematic và Boardview mới.
Screen Shot 2015-06-28 at 4.35.15 PM.png
* Hãy nhấn Like để downloads
Screen Shot 2015-06-28 at 5.20.32 PM.png

Thanks you!
 
Schematic 1015P IO Board.rar
Schematic AS_6920_Kilimanjaro.pdf
Schematic ASUS 1015P.rar
Schematic ASUS 1015P2.rar
Schematic Asus A3E .pdf
Schematic Asus A3H .pdf
Schematic Asus A3N .pdf
Schematic Asus A6T .pdf
Schematic Asus A8JF .pdf
Schematic Asus A8TM .pdf
Schematic Asus Eee PC T101MT
Schematic Asus Eee PC T101MT.bak.pdf
Schematic Asus Eee PC T101MT.pdf
Schematic Asus F5R laptop .pdf
Schematic ASUS F6Ve.pdf
Schematic ASUS F6Ve.rar
Schematic ASUS L5H.pdf
Schematic Asus M50vm .pdf
Schematic ASUS P80VC-A-Q-P80VC.A.Q.rar
Schematic ASUS T91MT_R12G.rar
Schematic ASUS U35JC.rar
Schematic ASUS_A3E_R2.2_-_SC.pdf
Schematic ASUS_A3H_-_SC.pdf
Schematic ASUS_A6F_-_SC.pdf
Schematic ASUS_A6K.pdf
Schematic ASUS_A6Rp.pdf
Schematic ASUS_A8t.M.pdf
Schematic ASUS_F3JR_R20.pdf
Schematic ASUS_M50vm_-_SC.pdf
Schematic ASUS_UL50AT_REV2.0.pdf
Schematic K42_LA-4241P.rar
Schematic K43T LA-7552P.pdf
Schematic N50A,N51A .rar
Schematic X43B LA-7321pr10_0215.pdf
 

Attachments

ASUS 1015P - Schematic.vn.rar
491.9 KB · Views: 20

1015P IO Board - Schematic.vn.rar
331.6 KB · Views: 15

ASUS 1015P2 - Schematic.vn.rar
542.1 KB · Views: 14

Asus A3E - Schematic.vn.pdf
842.5 KB · Views: 15

Asus A3H - Schematic.vn.pdf
1.1 MB · Views: 14


Asus A8JF - Schematic.vn.pdf
2.1 MB · Views: 14


ASUS L5H - Schematic.vn.pdf
553.9 KB · Views: 16

ASUS F6Ve - Schematic.vn.pdf
1.5 MB · Views: 15


ASUS U35JC - Schematic.vn.rar
1 MB · Views: 14

ASUS_M50vm_-_SC - Schematic.vn.pdf
850.7 KB · Views: 14

ASUS_A3H_-_SC - Schematic.vn.pdf
1.1 MB · Views: 14


Asus A3N - Schematic.vn.pdf
1 MB · Views: 13

K42_LA-4241P - Schematic.vn.rar
1.1 MB · Views: 12

N50A,N51A - Schematic.vn.rar
945.9 KB · Views: 14


ASUS_A8t.M - Schematic.vn.pdf
2.3 MB · Views: 15

ASUS F6Ve - Schematic.vn.rar
1.4 MB · Views: 14

Asus A6T - Schematic.vn.pdf
1.1 MB · Views: 14

ASUS_A6K - Schematic.vn.pdf
1.7 MB · Views: 14

K43T LA-7552P - Schematic.vn.pdf
1.5 MB · Views: 18

ASUS T91MT_R12G - Schematic.vn.rar
557.4 KB · Views: 15

Asus M50vm - Schematic.vn.pdf
850.7 KB · Views: 14

ASUS_F3JR_R20 - Schematic.vn.pdf
2.4 MB · Views: 14

ASUS_A6F_-_SC - Schematic.vn.pdf
1.2 MB · Views: 16

Asus A8TM - Schematic.vn.pdf
2.3 MB · Views: 15


ASUS_A6Rp - Schematic.vn.pdf
971 KB · Views: 13
tks & regards
 
  • Like
Reactions: phamvannampro
CẢM ƠN
:)
Schematic 1015P IO Board.rar
Schematic AS_6920_Kilimanjaro.pdf
Schematic ASUS 1015P.rar
Schematic ASUS 1015P2.rar
Schematic Asus A3E .pdf
Schematic Asus A3H .pdf
Schematic Asus A3N .pdf
Schematic Asus A6T .pdf
Schematic Asus A8JF .pdf
Schematic Asus A8TM .pdf
Schematic Asus Eee PC T101MT
Schematic Asus Eee PC T101MT.bak.pdf
Schematic Asus Eee PC T101MT.pdf
Schematic Asus F5R laptop .pdf
Schematic ASUS F6Ve.pdf
Schematic ASUS F6Ve.rar
Schematic ASUS L5H.pdf
Schematic Asus M50vm .pdf
Schematic ASUS P80VC-A-Q-P80VC.A.Q.rar
Schematic ASUS T91MT_R12G.rar
Schematic ASUS U35JC.rar
Schematic ASUS_A3E_R2.2_-_SC.pdf
Schematic ASUS_A3H_-_SC.pdf
Schematic ASUS_A6F_-_SC.pdf
Schematic ASUS_A6K.pdf
Schematic ASUS_A6Rp.pdf
Schematic ASUS_A8t.M.pdf
Schematic ASUS_F3JR_R20.pdf
Schematic ASUS_M50vm_-_SC.pdf
Schematic ASUS_UL50AT_REV2.0.pdf
Schematic K42_LA-4241P.rar
Schematic K43T LA-7552P.pdf
Schematic N50A,N51A .rar
Schematic X43B LA-7321pr10_0215.pdf
thank you
 
ASUS 4X703 A03-00 RCR .pdf
ASUS 4X703 A03-00 RCR 012803.pdf
ASUS 6p5bw-mb r100.pdf
ASUS 223II0.pdf
ASUS 245KI1 02 0311A.pdf
ASUS 255IAX 01A 0105.pdf
ASUS 255ki1 01 0806.pdf
ASUS 257sa1 01 0308.pdf
ASUS 257si0 abc 0625a.pdf
ASUS 258ka0 01.pdf
ASUS 258ka0 rev 01 (final 0323) dsn.pdf
ASUS 945PM.pdf
ASUS 3000 as5000.pdf
ASUS A3E R11.pdf
ASUS A3E-r22.pdf
ASUS a3f r2 0 20060112 0.pdf
ASUS A3Frev20.pdf
ASUS a3g mb r20 041013.pdf
ASUS A3Grev12.pdf
ASUS A3H 1.0.pdf
ASUS A3N A3L.pdf
ASUS A3NA3LA3NeA6NeA3Le Z9100 855GM.pdf
ASUS A3NA3LR21.PDF
ASUS a3v r20 0802-1700.pdf
ASUS A6 A6K R1.pdf
ASUS A6F-20-030306-hk.pdf
ASUS A6Frev10.pdf
ASUS a6g r11 1011.pdf
ASUS A6J.pdf
ASUS A6JC-M.pdf
ASUS A6K R1.pdf
ASUS A6K R20.pdf
ASUS a6m20 0309.pdf
ASUS A6NE R10.pdf
ASUS A6NE R20.pdf
ASUS a6r 2.pdf
ASUS A6RPrev20.pdf
ASUS A6TC 1.01.pdf
ASUS a6u R21.pdf
ASUS A6V 0324R1.pdf
ASUS a6v 0416r2.pdf
ASUS A6VC R20 2.pdf
ASUS A6VC R20.pdf
ASUS A6VCrev20.pdf
ASUS A6VM.pdf
ASUS a7j.pdf
ASUS A7K.pdf
ASUS A7MA7TR20.pdf
ASUS A7S [00053939 A[1].1].pdf
ASUS A7S rev11 blockdiagramm.pdf
ASUS A7S robson half r20.pdf
ASUS A7S robson std r20.pdf
ASUS A7S TroubleshootingGuide.pdf
ASUS A7Srev10.pdf
ASUS a7t 12 0313.pdf
ASUS A7T R2.0.pdf
ASUS A7Tmrev20.pdf
ASUS A8E A8Srev10.pdf
ASUS A8E A8Srev20.pdf
ASUS A8E-S 2.pdf
ASUS A8E-S.pdf
ASUS A8ES F8SA F8SV F8P.pdf
ASUS a8es mb r20 0130 2.pdf
ASUS a8es mb r20 0130.pdf
ASUS A8ESF8Prev20.pdf
ASUS A8ESF8Prev23.pdf
ASUS A8ETroubleshootingGuide+----+.pdf
ASUS A8F.pdf
ASUS A8H MB R20 0329.pdf
ASUS A8HTroubleshootingGuide.pdf
ASUS A8J mb r11 1006.pdf
ASUS a8j mb r20 0105.pdf
ASUS A8J.F.pdf
ASUS a8j.pdf
ASUS A8J[1].F.pdf
ASUS A8JA8F.pdf
ASUS A8JFrev11.pdf
ASUS A8Jp Jv Je Jn Fmrev20.pdf
ASUS A8Jr.pdf
ASUS A8M-A8T.pdf
ASUS A8M.pdf
ASUS A8MZ99Mrev21.pdf
ASUS A8N A8Dcrev10.PDF
ASUS A8SC VGA R11[58262A1](1).pdf
ASUS A8T.pdf
ASUS A9RP R2.0.pdf
ASUS A3000.pdf
Asus as3000 as5000asus.pdf
ASUS f2j 2.pdf
asus f2j mb.pdf
ASUS F2J.pdf
ASUS f9f mb r20.pdf
ASUS F9FIOBoardrev200.pdf
ASUS F9J MB R200.pdf
ASUS F9J MB R202[3055C3].pdf
ASUS F9J.pdf
ASUS f9s mb r13.pdf
ASUS F9S.pdf
ASUS F9Srev11.pdf
ASUS G60J R20 Final.pdf
ASUS HN1Z94RP.pdf
ASUS J2NS200jvcmp-xp741de.pdf
ASUS K40INR10.pdf
ASUS K42F R20.pdf
ASUS K42JR MB R20 ER .pdf
ASUS K50AB-R1K40AA2.pdf
ASUS K50IJR11.pdf
ASUS K70AB POWER NEW 2 19 .pdf
ASUS K70IJMB r20 0430.pdf
ASUS K82.pdf
ASUS L3C R33 MFG.pdf
ASUS L8400FL84F-2rev20.pdf
ASUS M2E.PDF
ASUS M3N1.pdf
ASUS m7v r11.pdf
ASUS M9F J R11 060109.pdf
ASUS M50S X55Srev20.pdf
ASUS M50VM MB R20.pdf
ASUS M52V G60VX MB .pdf
ASUS M60J MB R20.pdf
ASUS M90V 20G.pdf
ASUS m2400M2NE.pdf
ASUS MXM N10P-GS DDR3 0713.pdf
ASUS N10IR10.pdf
ASUS N20A SMALL .pdf
ASUS N50A N51A.pdf
ASUS N50TRN50TA.pdf
ASUS obi-wan r20.pdf
ASUS p4sd-la-104-a00.pdf
ASUS p5bw-mb r100.pdf
ASUS P80VCGERBER.PDF
ASUS P6000Porsche.PDF
ASUS s6f r20 .pdf
ASUS s96f r21g 0411 1942.pdf
ASUS S96F.pdf
ASUS S121MBR20.pdf
ASUS T11Srev11.pdf
ASUS T12CX51CR11.pdf
ASUS T12Egrev20.pdf
ASUS T12ER LED .pdf
ASUS t12fh r23 sata.pdf
ASUS T12Frev11.pdf
ASUS T12Frev20.pdf
ASUS T12JR20529.pdf
ASUS T12m R11 0529.pdf
ASUS t12r r20 0808.pdf
ASUS T12RGrev20.pdf
ASUS t13f mbx r11 0822.pdf
ASUS T13FG MBX R110 FOR PCMCIA SKU.pdf
ASUS T13FG MBX R110 FORNEWCARD SKU.pdf
ASUS T13Fv MBX R111.pdf
ASUS T13M MBX R11.pdf
ASUS T19 Rrev 20.pdf
ASUS T76S.pdf
ASUS U5A R20.pdf
ASUS Z62H.pdf
ASUS Z62HA.pdf
ASUS Z84FM.pdf
ASUS Z99M A8TM.pdf
ASUS Z9100.pdf
 

Attachments

ASUS 223II0.pdf
793.2 KB · Views: 8

ASUS 6p5bw-mb r100.pdf
1.1 MB · Views: 8

ASUS 4X703 A03-00 RCR .pdf
1 MB · Views: 8

ASUS 255ki1 01 0806.pdf
943 KB · Views: 8

ASUS 257sa1 01 0308.pdf
1.2 MB · Views: 8

ASUS 245KI1 02 0311A.pdf
764 KB · Views: 8

ASUS 257si0 abc 0625a.pdf
931.1 KB · Views: 9


ASUS 258ka0 01.pdf
1.2 MB · Views: 9


ASUS 3000 as5000.pdf
862.7 KB · Views: 9

ASUS 255IAX 01A 0105.pdf
1.2 MB · Views: 8

ASUS A3E-r22.pdf
1.1 MB · Views: 8

ASUS 945PM.pdf
1.5 MB · Views: 8

ASUS a3f r2 0 20060112 0.pdf
1.2 MB · Views: 8

ASUS A3Frev20.pdf
1.2 MB · Views: 8

ASUS a3g mb r20 041013.pdf
1.4 MB · Views: 8

ASUS A3Grev12.pdf
1.4 MB · Views: 8

ASUS A3H 1.0.pdf
1.1 MB · Views: 8

ASUS A3N A3L.pdf
1.1 MB · Views: 8


ASUS A3NA3LR21.PDF
994.1 KB · Views: 8

ASUS A6 A6K R1.pdf
1.8 MB · Views: 8

ASUS A6F-20-030306-hk.pdf
1.2 MB · Views: 9

ASUS a3v r20 0802-1700.pdf
1.3 MB · Views: 8

ASUS A6Frev10.pdf
1.2 MB · Views: 8

ASUS a6g r11 1011.pdf
1.1 MB · Views: 8

ASUS A6JC-M.pdf
1.6 MB · Views: 8

ASUS A6J.pdf
1.3 MB · Views: 8

ASUS A6K R1.pdf
1.8 MB · Views: 8

ASUS A6K R20.pdf
1.8 MB · Views: 8

ASUS a6m20 0309.pdf
1.2 MB · Views: 8

ASUS A6NE R10.pdf
1,018.5 KB · Views: 7

ASUS A6NE R20.pdf
1 MB · Views: 8

ASUS a6r 2.pdf
1 MB · Views: 8

ASUS A6RPrev20.pdf
1 MB · Views: 8

ASUS A6TC 1.01.pdf
1.8 MB · Views: 8

ASUS A3E R11.pdf
1.1 MB · Views: 8

ASUS a6u R21.pdf
1.1 MB · Views: 8

ASUS A6V 0324R1.pdf
1.3 MB · Views: 8

ASUS a6v 0416r2.pdf
1.3 MB · Views: 8

ASUS A6VC R20 2.pdf
1.5 MB · Views: 8

ASUS A6VCrev20.pdf
1.5 MB · Views: 8

ASUS a7j.pdf
1.4 MB · Views: 8

ASUS A6VM.pdf
1.3 MB · Views: 8

ASUS A7K.pdf
3.5 MB · Views: 8

ASUS A7MA7TR20.pdf
3 MB · Views: 8

ASUS A6VC R20.pdf
1.5 MB · Views: 8

ASUS A7S robson half r20.pdf
84.2 KB · Views: 8

ASUS A7S robson std r20.pdf
83.3 KB · Views: 8


ASUS A7S TroubleshootingGuide.pdf
511.4 KB · Views: 8

ASUS A7Srev10.pdf
2.9 MB · Views: 8

ASUS A7T R2.0.pdf
3 MB · Views: 8

ASUS a7t 12 0313.pdf
2.1 MB · Views: 8

ASUS A7Tmrev20.pdf
3 MB · Views: 8

ASUS A8E A8Srev20.pdf
3.5 MB · Views: 8

ASUS A8E A8Srev10.pdf
3.4 MB · Views: 8

ASUS A8E-S 2.pdf
1.7 MB · Views: 8

ASUS A8E-S.pdf
1.7 MB · Views: 8

ASUS A8ES F8SA F8SV F8P.pdf
3.3 MB · Views: 8

ASUS a8es mb r20 0130 2.pdf
1.7 MB · Views: 8

ASUS a8es mb r20 0130.pdf
1.7 MB · Views: 8

ASUS A8ESF8Prev23.pdf
3.9 MB · Views: 8

ASUS A8ESF8Prev20.pdf
4 MB · Views: 8


ASUS A8F.pdf
2.2 MB · Views: 8

ASUS A8HTroubleshootingGuide.pdf
441.2 KB · Views: 8

ASUS A8H MB R20 0329.pdf
2.2 MB · Views: 8

ASUS A8J mb r11 1006.pdf
1.2 MB · Views: 8

ASUS a8j mb r20 0105.pdf
1.1 MB · Views: 8

ASUS a8j.pdf
1.4 MB · Views: 8

ASUS A8J.F.pdf
2.2 MB · Views: 8

ASUS A8J[1].F.pdf
2.2 MB · Views: 8

ASUS A8JA8F.pdf
2.2 MB · Views: 8

ASUS A8JFrev11.pdf
1.2 MB · Views: 8

ASUS A8Jp Jv Je Jn Fmrev20.pdf
2.6 MB · Views: 7

ASUS A8Jr.pdf
592.7 KB · Views: 7

ASUS A8M-A8T.pdf
2.4 MB · Views: 8

ASUS A8M.pdf
2.4 MB · Views: 8

ASUS A8MZ99Mrev21.pdf
2.4 MB · Views: 8

ASUS A8N A8Dcrev10.PDF
2.6 MB · Views: 8

ASUS A8SC VGA R11[58262A1](1).pdf
655.7 KB · Views: 8

ASUS A3000.pdf
994.9 KB · Views: 8

ASUS A9RP R2.0.pdf
2.5 MB · Views: 8

ASUS A8T.pdf
2.3 MB · Views: 8

Asus as3000 as5000asus.pdf
862.7 KB · Views: 8

ASUS f2j 2.pdf
1.5 MB · Views: 8

ASUS F2J.pdf
1.5 MB · Views: 8

asus f2j mb.pdf
1.5 MB · Views: 8

ASUS F9FIOBoardrev200.pdf
314.4 KB · Views: 8

ASUS f9f mb r20.pdf
2.4 MB · Views: 8

ASUS F9J MB R200.pdf
1.3 MB · Views: 8

ASUS F9J.pdf
1.3 MB · Views: 8

ASUS f9s mb r13.pdf
1.4 MB · Views: 8

ASUS F9J MB R202[3055C3].pdf
2.9 MB · Views: 8

ASUS F9Srev11.pdf
1.9 MB · Views: 8

ASUS F9S.pdf
1.4 MB · Views: 8

ASUS HN1Z94RP.pdf
940.4 KB · Views: 8

ASUS G60J R20 Final.pdf
1.7 MB · Views: 8

ASUS K40INR10.pdf
1.3 MB · Views: 8


ASUS K42F R20.pdf
1.5 MB · Views: 8

ASUS K42JR MB R20 ER .pdf
2.4 MB · Views: 8

ASUS K50AB-R1K40AA2.pdf
1.3 MB · Views: 8

ASUS K70IJMB r20 0430.pdf
1.5 MB · Views: 8

ASUS K50IJR11.pdf
1.4 MB · Views: 8

ASUS K70AB POWER NEW 2 19 .pdf
1.1 MB · Views: 8

ASUS K82.pdf
165.2 KB · Views: 8

ASUS L3C R33 MFG.pdf
1.3 MB · Views: 8

ASUS M3N1.pdf
1,003.5 KB · Views: 8

ASUS m7v r11.pdf
1.3 MB · Views: 8

ASUS L8400FL84F-2rev20.pdf
6.5 MB · Views: 7

ASUS M50VM MB R20.pdf
924.2 KB · Views: 7

ASUS M9F J R11 060109.pdf
1.7 MB · Views: 7

ASUS M50S X55Srev20.pdf
2.9 MB · Views: 7

ASUS M52V G60VX MB .pdf
1.7 MB · Views: 7

ASUS M60J MB R20.pdf
1.7 MB · Views: 7

ASUS MXM N10P-GS DDR3 0713.pdf
577.3 KB · Views: 7

ASUS m2400M2NE.pdf
913.8 KB · Views: 7

ASUS M90V 20G.pdf
1.4 MB · Views: 7

ASUS N10IR10.pdf
2.6 MB · Views: 7

ASUS N20A SMALL .pdf
76.3 KB · Views: 7

ASUS N50A N51A.pdf
1.5 MB · Views: 7

ASUS N50TRN50TA.pdf
2 MB · Views: 7

ASUS obi-wan r20.pdf
1.3 MB · Views: 7

ASUS p4sd-la-104-a00.pdf
1.3 MB · Views: 7

ASUS p5bw-mb r100.pdf
1.2 MB · Views: 7

ASUS P80VCGERBER.PDF
1.1 MB · Views: 7

ASUS s96f r21g 0411 1942.pdf
1.1 MB · Views: 7

ASUS s6f r20 .pdf
1.1 MB · Views: 7

ASUS P6000Porsche.PDF
2.9 MB · Views: 7

ASUS S96F.pdf
1.1 MB · Views: 7

ASUS S121MBR20.pdf
1.2 MB · Views: 7

ASUS T11Srev11.pdf
3.4 MB · Views: 7

ASUS T12CX51CR11.pdf
1.7 MB · Views: 7

ASUS T12ER LED .pdf
70.4 KB · Views: 7

ASUS T12Egrev20.pdf
2.9 MB · Views: 7

ASUS T12Frev11.pdf
1.3 MB · Views: 7

ASUS t12fh r23 sata.pdf
4 MB · Views: 7

ASUS T12m R11 0529.pdf
1.4 MB · Views: 7

ASUS T12JR20529.pdf
1.2 MB · Views: 7

ASUS T12Frev20.pdf
1.1 MB · Views: 7

ASUS t12r r20 0808.pdf
1.3 MB · Views: 7


ASUS t13f mbx r11 0822.pdf
1.1 MB · Views: 7

ASUS T13Fv MBX R111.pdf
1.2 MB · Views: 7

ASUS T12RGrev20.pdf
3 MB · Views: 7

ASUS T13M MBX R11.pdf
1.1 MB · Views: 7


ASUS T19 Rrev 20.pdf
2.5 MB · Views: 7

ASUS T76S.pdf
1.5 MB · Views: 7

ASUS Z62H.pdf
688.1 KB · Views: 7

ASUS U5A R20.pdf
1.1 MB · Views: 7

ASUS Z84FM.pdf
750.1 KB · Views: 7

ASUS Z62HA.pdf
1.5 MB · Views: 7

ASUS Z9100.pdf
1.1 MB · Views: 7

ASUS Z99M A8TM.pdf
2.4 MB · Views: 7

  • Like
Reactions: tkehiio and kahayun
hi, didnt find where to post, its asus(pegatron) motherboard used by another company, c15b mainboard schematic what i need, thanks.