Clevo Laptop Clevo/Axioo: Schematic & Boardview

Clevo & Axioo Schematics, BIOS

BOSS

Administrator
Staff member
Jun 27, 2015
3,572
1,103
113
Laptop Clevo/Axioo: Schematic & Boardview

Tất cả Schematic của tất cả model HP Compaq đều được cập nhật trong chủ đề này để tiện cho các bạn theo dõi. Mỗi model được đăng theo dạng POST các bạn kéo từ trên xuống hoặc dùng chức năng search ( Vi dụ: MBX-247* "thêm dấu * vào cuối từ để để kết tìm kiếm được tốt hơn" ) để tìm ra model mình cần.
* Lưu ý rằng nếu các bạn muốn yếu cầu Schematic hoặc BIOS mà trên forum không có thì hãy tạo mới một chủ đề để yêu cầu, không yêu cầu ngay tại toppic này.

* Hãy nhấn vào Watch Thread để luôn cập nhận schematic và Boardview mới.
Screen Shot 2015-06-28 at 4.35.15 PM.png
* Hãy nhấn Like để downloads
7971_fc508fea096435ede248844b4bffd0e9.png

Thanks you!
 
Last edited:

bios

Premium
Jun 28, 2015
4,992
1,483
113
36
Axio Compal LA3241P - HGL31
Clevo m740s m741s m745s m760s m765s m766s m767s 6-7p-m74s9-003a
Clevo B512X - Schematic
CLEVO B7130_SM - Schematic
CLEVO L295U, L297U SM REV 1.0 - Schematic
CLEVO M38AW - Schematic
CLEVO M74TM74TU - Schematic
CLEVO M120C 71-M12C0 - Schematic
CLEVO M350H M360H M362H M363H M340D M340S M340D M350D M350S M725 - Schematic
Clevo M1110Q-C M1115 - 6-7P-M1114-001 - Schematic
Clevo P150SM 6-71-P15S0-D003A - Schematic
Clevo W243HUQ W244HUQ - Schematic
Clevo W243HVQ - Schematic
Clevo W340EU W345EU - Schematic
Clevo W540EU W545EU W550EU - Schematic
Clevo W640SR W650SR - Schematic
M670SU-M675SU - Schematic
W255BUW258BUQ-CW258BUQ-W252BUM-W255BU-W251BUQ-W251 - Schematic
 

Attachments

Axio_Compal LA3241P - HGL31.pdf
2.8 MB · Views: 6


CLEVO M38AW - Schematic.pdf
1.5 MB · Views: 5


CLEVO M74TM74TU - Schematic.pdf
1.4 MB · Views: 5


CLEVO B7130_SM - Schematic.pdf
4.4 MB · Views: 5
Clevo W243HVQ - Schematic.pdf
1.8 MB · Views: 5

M670SU-M675SU - Schematic.pdf
4.7 MB · Views: 6


Clevo B512X - Schematic.zip
6.3 MB · Views: 6

bios

Premium
Jun 28, 2015
4,992
1,483
113
36
Axioo Pico PJM-1110 -ECS J10IL1-37GJ10000-C0 - Schematic
CLEVO 5100S-5500S - Schematic
Clevo C4100 c4105 - 6-7P-C4104-003 - Schematic
Clevo D500E - D510E - D520E - D530E - Schematic
Clevo D900K - Schematic
CLEVO E5120Q - E5125 - E5128Q-C - Schematic
Clevo F3600(852GM) - Schematic
Clevo G70m - Schematic
Clevo M62N. - Schematic
CLEVO M360S - Schematic
Clevo M710L - ESM - Schematic
Clevo M760CU-M765CU-M770CU-M775CU - Schematic
Clevo M1100M-D01 - 1204 - Schematic
CLEVO P370EM - P370EM3 - Schematic
Clevo S230-M72SR D02A - Schematic
Clevo Spain D870P - SME - Schematic
Clevo TN70M - ESM - Schematic
Clevo TP80V - Rev 1.0 - 6-71-T80V0-D02 - Schematic
Clevo - 71-L297P-002A - Schematic
Clevo - 820-2838 - MLB - K16 - mac book air - Schematic
Clevo - 1800N(cut) - Schematic
Clevo - B7110 - Schematic
Clevo - D470V - D480V - Schematic
Clevo - D610S - D620S - D630S - Schematic
Clevo - L57W0-D05 - Schematic
Clevo - LV22C - LV22N - LV19C - LV19N - Schematic
Clevo - M62N - Schematic
Clevo - m67SRU D02 - Schematic
Clevo - M98-pvt-051-7546 - Schematic
Clevo - M560A - Schematic
Clevo - M570U - M575U - Schematic
Clevo - M740S - M741S - M745S - M760S - M765S - M766S - M767S - Schematic
Clevo - M740T - 760T - TU - Schematic
Clevo - M760CU-M765CU-M770CU-M775CU (cut) - Schematic
Clevo - W150HRM - W150HRQ - Schematic
CLEVO-P170EM - Schematic
CLEVO-W110ER - Schematic
CLEVO-W170HNM - Schematic
CLEVO-W251HUQ - Schematic
CLEVO-W350HU - w350HV - D501 - Schematic
CLEVO)-P180HM - Schematic
 

Attachments

Clevo M62N. - Schematic.pdf
1.1 MB · Views: 5Clevo S230-M72SR D02A - Schematic.pdf
1,004.1 KB · Views: 8Clevo_1800N(cut) - Schematic.pdf
579.6 KB · Views: 5

Clevo_L57W0-D05 - Schematic.pdf
905.7 KB · Views: 5

Clevo_M62N - Schematic.pdf
1.1 MB · Views: 5

Clevo D900K - Schematic.pdf
5 MB · Views: 5

Clevo TN70M_ESM - Schematic.pdf
4.8 MB · Views: 5

CLEVO-W251HUQ - Schematic.pdf
4.2 MB · Views: 5


CLEVO M360S - Schematic.pdf
959.9 KB · Views: 5CLEVO)-P180HM - Schematic.pdf
4.9 MB · Views: 5Clevo_M560A - Schematic.pdf
1.6 MB · Views: 5

CLEVO-W110ER - Schematic.pdf
4.8 MB · Views: 5

Clevo_B7110 - Schematic.pdf
1.6 MB · Views: 5


Clevo G70m - Schematic.pdf
595 KB · Views: 5


CLEVO-W170HNM - Schematic.pdf
4.6 MB · Views: 5CLEVO-P170EM - Schematic.pdf
7.6 MB · Views: 5

BOSS

Administrator
Staff member
Jun 27, 2015
3,572
1,103
113
50P15xHMx_ESM Schematic
A110EU_ESM Schematic
B156HW01_V1 Schematic
B5100M_ESM Schematic
D480W Schematic
D900C Schematic
D900F Schematic
DS100 Schematic
E512xx_ESM Schematic
E5125_ESM Schematic
M550G Schematic
M570TU Schematic
M660JE Schematic
M720T Schematic
M730T Schematic
M735T Schematic
M746TU Schematic
M760TU Schematic
M770CU Schematic
M860TU Schematic
M870TU Schematic
M980NU_ESM Schematic
M1115 Schematic
N150SCSD_SM Schematic
N170SD_SM Schematic
P15xSM-Manuel-utilisateur Schematic
P65XSA_SM Schematic
P65XSG_ESM Schematic
P67XSA_SM Schematic
P67XSG_ESM Schematic
P75xZM_ESM Schematic
P150EM Schematic
P150HM-ECRAN Schematic
P150HM Schematic
P150SM Schematic
P151SM Schematic
P170EM Schematic
P170HM Schematic
P170SM_ESM Schematic
P180HM Schematic
P370EM_ESM Schematic
P370EM Schematic
P370SM_ESM Schematic
P570WMx_ESM Schematic
P770ZM_ESM Schematic
R130T Schematic
S3101 Schematic
W25AEU Schematic
W25xHSQ Schematic
W27EU Schematic
W54xCZ_ESM Schematic
W76CU Schematic
W76SUN Schematic
W110ER_ESM Schematic
W110ER Schematic
W130EU Schematic
W130EW Schematic
W130HU_ESM Schematic
W130HU-doc Schematic
W130HU Schematic
W150HR-keyboard Schematic
W150HRM Schematic
W170ER Schematic
W170HNM Schematic
W210CU Schematic
W230SD_SM Schematic
W230ST_ESM Schematic
W240EU Schematic
W250EU Schematic
W251ESQ Schematic
W251HUQ Schematic
W253ESQ Schematic
W270ESQ Schematic
W270EU_2 Schematic
W270EU Schematic
W270HSQ Schematic
W310CZ-T_ESM Schematic
W350ET_ESM Schematic
W350ET Schematic
W350SSQ_ESM Schematic
W350ST Schematic
W350STQ_ESM Schematic
W351HU Schematic
W355SSQ_ESM Schematic
W370ET Schematic
W370SS_ESM Schematic
W370ST_ESM Schematic
W370ST Schematic
W510TU_ESM Schematic
W540EU Schematic
W540SU1_ESM Schematic
W550EU Schematic
W550SU_ESM Schematic
W650SC_SM Schematic
W650SH_ESM Schematic
W650SR_ESM Schematic
W650SZ_ESM Schematic
W670SCQ_SM Schematic
W670SHQ_ESM Schematic
W670SRQ_ESM Schematic
W670SZQ_ESM Schematic
W740SU_ESM Schematic
W740SU Schematic
W760CU Schematic
W830T Schematic
W840AU_ESM Schematic
w840au Schematic
W840SU-T Schematic
w840su Schematic
W860CU Schematic
W870CU Schematic
W940AU_SM Schematic
W945TUQ_ESM Schematic
W950AU_SM Schematic
W970SUW Schematic
X7200 Schematic
X8100 Schematic