Lenovo laptop Lenovo/IBM: Schematic & Boardview

Lenovo Schematics, BIOS

BOSS

Administrator
Staff member
Jun 27, 2015
3,572
1,104
113
laptop Lenovo/IBM: Schematic & Boardview

Tất cả Schematic của tất cả model HP Compaq đều được cập nhật trong chủ đề này để tiện cho các bạn theo dõi. Mỗi model được đăng theo dạng POST các bạn kéo từ trên xuống hoặc dùng chức năng search ( Vi dụ: MBX-247* "thêm dấu * vào cuối từ để để kết tìm kiếm được tốt hơn" ) để tìm ra model mình cần.
* Lưu ý rằng nếu các bạn muốn yếu cầu Schematic hoặc BIOS mà trên forum không có thì hãy tạo mới một chủ đề để yêu cầu, không yêu cầu ngay tại toppic này.

* Hãy nhấn vào Watch Thread để luôn cập nhận schematic và Boardview mới.
7980_8ecdca458ce863c006524563892ec43b.png
* Hãy nhấn Like để downloads
7981_fc508fea096435ede248844b4bffd0e9.png

Thanks you!


>> BIOS Lenovo
 
Last edited:
Lenovo B470 - WISTRON LA470
Lenovo - Y460 - KL2D
Lenovo 3000 G410 (COMPAL LA-3691P)
Lenovo 3000 G430 4f4c6 LA-4211P - g430jc
Lenovo 3000 G530 - JIWA3A4 LA-4212P - JIWA3A4
Lenovo 3000 G555 (Compal LA-5972P NAWA2)
Lenovo 3000 N220 N440 Wistron A-note 2.0 Intel
Lenovo 3000- Y400 IBM - Lenovo - F40 - Compal - LA-3061
Lenovo 3000- Y430 4f4c6 - LA-4211P - g430jc
Lenovo A500GE600 (COMPAL LA-1971 R0.3)
Lenovo B460 (BITLAND BM5958)
LENOVO B460-V460-LA46-Discrete
LENOVO B470-B470C - WISTRON LA470
Lenovo C510M LA-3691P LA-3861P
Lenovo DCL513A (COMPAL LA-2201)
Lenovo E20 (Compal LA-3541P
Lenovo E43L – LE9E (LE8)
Lenovo E46 - LL6
LENOVO E220s - LA-7041P
Lenovo E420 - E520-10282 - llw-1 - -1 - 0118
Lenovo F41M LA-3451P
Lenovo G400 (Compal LA-3781P)
Lenovo G450 G455 AMD LA-5971P NAWA1
 

Attachments


Lenovo - Y460 - KL2D.pdf
978.9 KB · Views: 10
Lenovo B470_WISTRON LA470.pdf
1.9 MB · Views: 10Lenovo E46 - LL6.pdf
723.5 KB · Views: 10

Lenovo E20 (Compal LA-3541P.pdf
944 KB · Views: 10

Lenovo G400 (Compal LA-3781P).pdf
1.1 MB · Views: 11

Lenovo B460 (BITLAND BM5958).pdf
962.7 KB · Views: 10


Lenovo C510M LA-3691P LA-3861P.pdf
856.4 KB · Views: 10


Lenovo F41M LA-3451P.pdf
1.2 MB · Views: 14

Lenovo DCL513A (COMPAL LA-2201).pdf
915.5 KB · Views: 10


LENOVO E220s - LA-7041P.pdf
712.8 KB · Views: 10
Lenovo E43L – LE9E (LE8).pdf
1.3 MB · Views: 10

lenovo g450 g455 AMD-COMPAL-LA-5971P
Lenovo G460 NIWE1 LA-5751P+R03 - 1029A
Lenovo G465-Z465
Lenovo G470 G570 LA-6751P - 6753P
Lenovo g555 - la - 5082p - pvt - 0318
Lenovo Ideapad B450 (LA14)
LENOVO IdeaPad G460 (Compal LA-5751P)
Lenovo Ideapad S10-3 – Quanta Mariana 3.0 Pine Trail-M – FL5
Lenovo Ideapad S10-3C – BM5999
Lenovo IdeaPad S10-3t – Caucasus 2 (Pine Trail) – FL2
Lenovo Ideapad Y430 (Compal LA-4141p)
Lenovo IdeaPad Y450 (Quanta KL1)
Lenovo IdeaPad Y460 - COMPAL LA-3281P
Lenovo IdeaPad Y510 (Wistron B2M)
Lenovo Ideapad Y730 (Wistron LT71) laptop shematics
Lenovo Ideapad Z360 – LL7A
Lenovo IdeaPad Z475 - QUANTA KL6B-C
LENOVO K46A - QUANTA LL3A
Lenovo LA46-B460-Dis
Lenovo LA5754P-VB-0301 LENOVO Z565
Lenovo QUANTA KL2B - R1A 0412a - OptimusE LENOVO Y460C
Lenovo sl410
Lenovo T410i NOZOMI-1 NZM1E-8.zip
Lenovo Thinkpad R61 (Integrated VGA) – DAV3 GENBU-5W – PART NO 42W9239
Lenovo Thinkpad R61i – Waikiki - 1.1
Lenovo Thinkpad SL400 (UMA) Rocky30 DDR2 UMA – B3 NOTE 13″ UMA
Lenovo Thinkpad SL410 laptop diagram
Lenovo ThinkPad T400 diagram
Lenovo ThinkPad T410 – NOZOMI-1 EXT Pre-DV – NZM1H-0 VER 0.56 SEP292008 – COR5D
Lenovo Thinkpad T420S Wistron Shinai-3 SN3 SWG 10226-SB Diagram
Lenovo Thinkpad W700 - wistron N-NOTE
Lenovo Thinkpad Z60m
Lenovo ThinlPad X120e - QUANTA MK-2.0
Lenovo TY100 - la - 2592
Lenovo V360 I5 - IdeaPad V360 LA36
Lenovo Y460
lenovo Y570
Lenovo - 3000 - G230 - DDR3
Lenovo - 3000 - G410 - COMPAL - LA-3691P
Lenovo - A500G E600 - COMPAL - LA-1971R0.3
LENOVO - B450 - LA - 14
Lenovo - B460 - V460 - WISTRON - LA46 - UMA - REV:1
Lenovo - DCL513A - COMPAL - LA-2201
Lenovo - E20 - Compal - LA-3541P
LENOVO - E255
Lenovo - E390
Lenovo - G450 - Compal - LA-5081p -
LENOVO - IdeaPad - G460 - LA-5751P - NIWE1 - REV:0.3
Lenovo - Ideapad - Y430 - Compal - LA-4141p
Lenovo - Ideapad - Y730 - wistron - LT71
Lenovo - W700 - DDR3
Lenovo - X200
Lenovo - X200t
lenovo - y510
LENOVO - Z470 989-PCH
Lenovo3000 - Y400 - (LA-3062P)
ROCKY - 4050 - ddr2 - vga - io - 1220
 

Attachments

Lenovo G465-Z465 .pdf
891.3 KB · Views: 9


Lenovo Ideapad B450 (LA14).pdf
819 KB · Views: 9
Lenovo g555_la_5082p_pvt_0318.pdf
1.5 MB · Views: 10


Lenovo LA46-B460-Dis.pdf
1.6 MB · Views: 11


Lenovo sl410.pdf
1.4 MB · Views: 9
lenovo Y570.pdf
1.2 MB · Views: 10

Lenovo_DCL513A_COMPAL_LA-2201.pdf
914.3 KB · Views: 9

LENOVO_E255.pdf
928.8 KB · Views: 10


LENOVO_B450_LA_14.pdf
819 KB · Views: 9Lenovo3000_Y400_(LA-3062P).pdf
950.9 KB · Views: 10


lenovo_y510.pdf
1.3 MB · Views: 9
Lenovo ThinkPad T400 diagram.pdf
971.8 KB · Views: 10

Lenovo_X200.pdf
1.2 MB · Views: 9


Lenovo Thinkpad Z60m .pdf
1.5 MB · Views: 9

Lenovo_G450_Compal_LA-5081p_.pdf
1.5 MB · Views: 10

Lenovo_E20_Compal_LA-3541P.pdf
944.5 KB · Views: 9


LENOVO_Z470 989-PCH.pdf
1.6 MB · Views: 11


LENOVO K46A - QUANTA LL3A.pdf
859 KB · Views: 9

Lenovo TY100_la_2592.pdf
962.7 KB · Views: 9

Lenovo_W700_DDR3.pdf
2.2 MB · Views: 10Lenovo Y460.pdf
1.5 MB · Views: 9

ROCKY_4050_ddr2_vga_io_1220.pdf
1.6 MB · Views: 9Lenovo_3000_G230_DDR3.pdf
1.6 MB · Views: 9

Lenovo_X200t.pdf
1.9 MB · Views: 9


Lenovo_E390.pdf
1.5 MB · Views: 9


b460 B460 - Schematic
G470 LA-6751P 53P 1125A - Schematic
GC5 E40 - Schematic
HM55 GE5-v01 - Schematic
IBM X201I - Schematic
KL2A I3 I5 kl2a calpella discrete 1028 - Schematic
LA-5751PR03 1 G460 I3 029A - Schematic
LA-7041PLenovo ThinkPad Edge E220s 5038 - Core i5 1.6 GHz - 320 - Schematic
LA-7321pr10 0215 - Schematic
LA5754P-VB-0301 LENOVO Z565 - Schematic
lenovo 3000 E41G K43 K41A LA-3591P IGT10 IGT11 - Schematic
LENOVO B470 WISTRON LA47-10250-1 1104 - Schematic
lenovo e47QUANTA KL9A - Schematic
Lenovo IdeaPad V360 Wistron LA36 91.4JG01.001 09939-1 - Schematic
Lenovo Thinkpad E40 (Quanta GC5B AMD DIS) - Schematic
LENOVO ThinkPad Edge 14 E40 AMD DISCRETE (Quanta LD-Note) - Schematic
Lenovo Thinkpad L412 (Quanta GC9A) - Schematic
Lenovo Thinkpad T420S (Wistron - Schematic
lenovo X201I - Schematic
Lenovo 3000 G450LA-5081P - Schematic
Lenovo B460 - BITLAND BM5958 - REV 1.0Sec - Schematic
Lenovo B460 V460 - WISTRON LA46-UMA - REV 1 - Schematic
Lenovo E20 Compal LA-3541P - Schematic
Lenovo E40 QUANTA LD-NOTE UMA - DIAMOND-3 INTEL CALPELLASec - Schematic
Lenovo ThinkPad T410 - Nozomi1 - REV 1.31Sec - Schematic
Lenovo Z360 - QUANTA LL7A DISCRETE GFX - REV 1ASec - Schematic
lenovoE420 ACL10 LA-1331 - Schematic
lenovoY460 - Schematic
THINKPAD E420 - Schematic
ThinkPad E40 DAOLL5MB8D0 - Schematic
ThinkPad Edge E420 - Schematic
Thinkpad T410i - Schematic
Y470 LA6881P R10 0106 - Schematic
Y560 KL3 CALPELLA UMA 1223 - Schematic
Y560 I3 DAKL3AMB8E0 ATI - Schematic
 

Attachments

i5 HM55 GE5-v01 - Schematic.vn.pdf
981.2 KB · Views: 9b460B460ͼֽ - Schematic.vn.pdf
674.2 KB · Views: 11


IBM_X201I - Schematic.vn.pdf
1.6 MB · Views: 9
GC5 E40 - Schematic.vn.pdf
1.4 MB · Views: 9


lenovo X201I - Schematic.vn.pdf
1.6 MB · Views: 11


THINKPAD E420 - Schematic.vn.pdf
1.2 MB · Views: 10

Thinkpad_T410i - Schematic.vn.pdf
928.8 KB · Views: 10lenovoY460 - Schematic.vn.pdf
1.5 MB · Views: 10


Lenovo B470 - WISTRON LA470
Lenovo - Y460 - KL2D
Lenovo 3000 G410 (COMPAL LA-3691P)
Lenovo 3000 G430 4f4c6 LA-4211P - g430jc
Lenovo 3000 G530 - JIWA3A4 LA-4212P - JIWA3A4
Lenovo 3000 G555 (Compal LA-5972P NAWA2)
Lenovo 3000 N220 N440 Wistron A-note 2.0 Intel
Lenovo 3000- Y400 IBM - Lenovo - F40 - Compal - LA-3061
Lenovo 3000- Y430 4f4c6 - LA-4211P - g430jc
Lenovo A500GE600 (COMPAL LA-1971 R0.3)
Lenovo B460 (BITLAND BM5958)
LENOVO B460-V460-LA46-Discrete
LENOVO B470-B470C - WISTRON LA470
Lenovo C510M LA-3691P LA-3861P
Lenovo DCL513A (COMPAL LA-2201)
Lenovo E20 (Compal LA-3541P
Lenovo E43L – LE9E (LE8)
Lenovo E46 - LL6
LENOVO E220s - LA-7041P
Lenovo E420 - E520-10282 - llw-1 - -1 - 0118
Lenovo F41M LA-3451Pthanks all
Lenovo G400 (Compal LA-3781P)
Lenovo G450 G455 AMD LA-5971P NAWA1
 
  • Like
Reactions: amotorola
hi
pls i need schematic and boardwiew ( if any) for lenovo ideacentre aio700-24ish
mb ih110st1-a01 6050a2740501-a01