Samsung Laptop Samsung: Schematic & Boardview

Samsung schematics, BIOS

BOSS

Administrator
Staff member
Jun 27, 2015
3,572
1,103
113
Laptop Samsung: Schematic & Boardview

Tất cả Schematic của tất cả model HP Compaq đều được cập nhật trong chủ đề này để tiện cho các bạn theo dõi. Mỗi model được đăng theo dạng POST các bạn kéo từ trên xuống hoặc dùng chức năng search ( Vi dụ: MBX-247* "thêm dấu * vào cuối từ để để kết tìm kiếm được tốt hơn" ) để tìm ra model mình cần.
* Lưu ý rằng nếu các bạn muốn yếu cầu Schematic hoặc BIOS mà trên forum không có thì hãy tạo mới một chủ đề để yêu cầu, không yêu cầu ngay tại toppic này.

* Hãy nhấn vào Watch Thread để luôn cập nhận schematic và Boardview mới.
7980_8ecdca458ce863c006524563892ec43b.png
* Hãy nhấn Like để downloads

7981_fc508fea096435ede248844b4bffd0e9.png
Thanks you!

>> BIOS Samsung
 
Last edited:

BOSS

Administrator
Staff member
Jun 27, 2015
3,572
1,103
113
R410 ZQ9 100622 1030 PARK
R429 I3 BA41-01190A
R440 schematic.vn
Samsung NP-R440 Suzhou2-LA
Samsung R530C, R730C - BREMEN-15C 17C, r1.0
Suzhou2-LA-512M MP10 0331
 

Attachments

Suzhou2-LA-512M_MP10_0331.pdf
1.1 MB · Views: 11


R440.pdf
1.7 MB · Views: 9


R429 I3 BA41-01190A.pdf
1.6 MB · Views: 13

R410)ZQ9_100622_1030_PARK.pdf
1.4 MB · Views: 10

bios

Premium
Jun 28, 2015
4,992
1,483
113
36
BA41-00695A Schematic
ba41-00926a ba41-00927a ICH9 Schematic
BA41-00936A Rev.1.0 NP-R710 Schematic
ba41-01214a R428 R430 SuzhoU UL DDR3 Schematic
BA41-01608A A41-01610A RV520 RV411.rar
Bremen-Q BA41-01235A BA41-01236A BA41-01237A
ÇQ45 Schematic Diagram Schematic
ENS9505 Schematic
g10 Schematic
Lenovo Z475-KL6C SVT 0428 2010 Schematic
M50 07 Troubleshooting- Schematic
M70 Schematic
n148 n450 intel Schematic
NP-E172 GENEVA 2 EXT Schematic
NP-G10 MONACO Schematic
NP-G15 MONACO-R Schematic
NP-G25 ACCORDION-R Schematic
NP-G910 ACCORDION-2 Schematic
NP-M55 CICHLID 3 Schematic
NP-M60 MILAN Schematic
NP-N120 Winchester 2 Schematic
NP-N128 - N138 - N130 - N140 CANTERBURY &amp SPRINGFIELD Schematic
NP-NC10 WINCHESTER Schematic
NP-NM30 ARGO Schematic
NP-P20-P25 TAURUS Schematic
NP-P27-P29 OSCAR-G Schematic
NP-P28 OSCAR Schematic
NP-P55 LISBON Schematic
NP-P210-Q210 MADRID-EXT Schematic
NP-P460 BERLIN INT Schematic
NP-P500 PRAHA SRI Schematic
NP-P560 OXFORD. Schematic
NP-Q1U MACAO Schematic
NP-Q30 NEON Schematic
NP-Q45-Q70 TORINO-2 Schematic
NP-Q46 TORINO 2 VE Schematic
NP-Q70 Torino2-Beijing Schematic
NP-Q310-Q310H-Q308-Q308H TIANJIN Schematic
NP-R19 HAINAN3 INT Schematic
NP-R23 HAINAN3 SRE Schematic
NP-R25 SHANGHAI Schematic
NP-R25Plus Basic HAINAN-3 EXT Schematic
NP-R40Plus FIRENZE-2 R Schematic
NP-R55 FIRENZE-R Schematic
NP-R60-P500-R58-R61 PRAHA (SRI) Schematic
NP-R60Plus PRAHA EXT GFX Schematic
NP-R70-R71 OSLO Schematic
NP-R410-R408-R411-R458-R460-R461 XI'AN Schematic
NP-R458 XI'AN-MV Schematic
NP-R522 BONN-INT Schematic
NP-R525 Bremen-D BA41-01197A Schematic
NP-R560 OSLO-2 Schematic
NP-R610 ISTAMBUL Schematic
NP-R700 GENEWA Schematic
NP-R710-E172 GENEWA-2 EXT Schematic
NP-S410 XI’AN-MVI Schematic
NP-V20 DRACO Schematic
NP-V30 DANIO Schematic
NP-X05 AQUILA-C Schematic
NP-X20-X25 CYGNUS-C Schematic
NP-X22 PALAU Schematic
NP-X30 AQUILA-W Schematic
NP-X60Plus SEDONA Plus Schematic
NP-X360 SAMOA (DDR3) Schematic
NQ10TP2S01 SUK.41502D.E.16 Schematic
NQ10TP2S01 SUK.41502D.E.19 Schematic
NT10FP01D1 SUK.41502D.E.10 Schematic
p20 Schematic
p55 LISBON Schematic
P460 BERLIN INT Schematic
Pegatron B43 b43 io bd 0615 Schematic
Q1 Schematic
Q310 TianJin Schematic
R18 samsun Ba41 Schematic
R25 BA41-00809A BA41-00810A
R40+ CICHLID Schematic
R55 Schematic
R423 Schematic
R428 - BA41-01215A0 - 1216A
R428 ba41-01217a 01215a 01216a Schematic
R428 R430 SUZHOU-L DDR2 Schematic
R428 Schematic
R463 R463H Schematic
R467 BA41-01129A Schematic
R518 BA41 01060A Schematic
r522 samsung Schematic
R610 ISTAMBUL Schematic
RV411 Scala2-EXT MP1.0 BV.rar
rv411 Schematic
RV415 BA41-01532A 01533A 01534A
RV420 Schematic
RV420BA41-01608A Schematic
Sam Q45 Schematic
Samsung Aquila P BA92-02264A BA41-00389A PR rev1.4 07.07.2003 15935k
Samsung BA41-01433A RV411 RC410 Scala Schematic
Samsung Bremen-M BA41-01174A NP-R580-R780
Samsung DRESDEN-INT BA41-01024A BA41-01025A BA41-01026A Samsung NP-R453NP-R455 s Schematic
Samsung n148
Samsung NP 355E5X Compal LA-8868P VBLE4-VBLE5 Eureka Schematic
Samsung NP-NC20 Brighton r10 Schematic
Samsung NP-Q30 Schematic
Samsung NP-R60+ Schematic
Samsung NP-R463 - QINGDAO-D-EXT Schematic
Samsung NP-RV411 Schematic
Samsung NP350V5C Compal LA-8862P QCLA4,5 rev0.2 UMA Schematic
Samsung Q308 Q310 Schematic
Samsung Q470 BA41-02092~94A Schematic
SAMSUNG R25e Schematic
SAMSUNG R408 Schematic
Samsung R423 AMD Schematic
Samsung R444 (Suzhou2-LA) Rev1.0 Schematic
Samsung R458, R460 Schematic
Samsung R467 Schematic
Samsung r518 - N148 Schematic
Samsung R530, R730 Bremen-L.UL Schematic Diagram Schematic
Samsung R530C R730C - BREMEN-15C 17C r1.0 Schematic
Samsung RV411 rv520-Scala2-R EXT PR gerber Schematic
Samsung Sorrento X1 BA41-xxx MP rev1.0 18957k
samsung X30 Schematic
Samsung BA41-01183A Rev.0.1 R423 SUZHOU-D Schematic
SAMSUNG NP-R25 BASIC Schematic
Samsung NP-X460 Santorini-Ext BA41-00944A
Schematic Diagram-ba92-05247a Schematic
SENS 9504 Schematic
Sens X60 P60 Schematic
Sens640-D Schematic
Sens870-5-A-1 Schematic
X10 Schematic
X20 X25 Schematic
 

huynhbeatbox95

New Member
Oct 2, 2015
8
3
3
29
BA41-00695A Schematic
ba41-00926a ba41-00927a ICH9 Schematic
BA41-00936A Rev.1.0 NP-R710 Schematic
ba41-01214a R428 R430 SuzhoU UL DDR3 Schematic
BA41-01608A A41-01610A RV520 RV411.rar
Bremen-Q BA41-01235A BA41-01236A BA41-01237A
ÇQ45 Schematic Diagram Schematic
ENS9505 Schematic
g10 Schematic
Lenovo Z475-KL6C SVT 0428 2010 Schematic
M50 07 Troubleshooting- Schematic
M70 Schematic
n148 n450 intel Schematic
NP-E172 GENEVA 2 EXT Schematic
NP-G10 MONACO Schematic
NP-G15 MONACO-R Schematic
NP-G25 ACCORDION-R Schematic
NP-G910 ACCORDION-2 Schematic
NP-M55 CICHLID 3 Schematic
NP-M60 MILAN Schematic
NP-N120 Winchester 2 Schematic
NP-N128 - N138 - N130 - N140 CANTERBURY &amp SPRINGFIELD Schematic
NP-NC10 WINCHESTER Schematic
NP-NM30 ARGO Schematic
NP-P20-P25 TAURUS Schematic
NP-P27-P29 OSCAR-G Schematic
NP-P28 OSCAR Schematic
NP-P55 LISBON Schematic
NP-P210-Q210 MADRID-EXT Schematic
NP-P460 BERLIN INT Schematic
NP-P500 PRAHA SRI Schematic
NP-P560 OXFORD. Schematic
NP-Q1U MACAO Schematic
NP-Q30 NEON Schematic
NP-Q45-Q70 TORINO-2 Schematic
NP-Q46 TORINO 2 VE Schematic
NP-Q70 Torino2-Beijing Schematic
NP-Q310-Q310H-Q308-Q308H TIANJIN Schematic
NP-R19 HAINAN3 INT Schematic
NP-R23 HAINAN3 SRE Schematic
NP-R25 SHANGHAI Schematic
NP-R25Plus Basic HAINAN-3 EXT Schematic
NP-R40Plus FIRENZE-2 R Schematic
NP-R55 FIRENZE-R Schematic
NP-R60-P500-R58-R61 PRAHA (SRI) Schematic
NP-R60Plus PRAHA EXT GFX Schematic
NP-R70-R71 OSLO Schematic
NP-R410-R408-R411-R458-R460-R461 XI'AN Schematic
NP-R458 XI'AN-MV Schematic
NP-R522 BONN-INT Schematic
NP-R525 Bremen-D BA41-01197A Schematic
NP-R560 OSLO-2 Schematic
NP-R610 ISTAMBUL Schematic
NP-R700 GENEWA Schematic
NP-R710-E172 GENEWA-2 EXT Schematic
NP-S410 XI’AN-MVI Schematic
NP-V20 DRACO Schematic
NP-V30 DANIO Schematic
NP-X05 AQUILA-C Schematic
NP-X20-X25 CYGNUS-C Schematic
NP-X22 PALAU Schematic
NP-X30 AQUILA-W Schematic
NP-X60Plus SEDONA Plus Schematic
NP-X360 SAMOA (DDR3) Schematic
NQ10TP2S01 SUK.41502D.E.16 Schematic
NQ10TP2S01 SUK.41502D.E.19 Schematic
NT10FP01D1 SUK.41502D.E.10 Schematic
p20 Schematic
p55 LISBON Schematic
P460 BERLIN INT Schematic
Pegatron B43 b43 io bd 0615 Schematic
Q1 Schematic
Q310 TianJin Schematic
R18 samsun Ba41 Schematic
R25 BA41-00809A BA41-00810A
R40+ CICHLID Schematic
R55 Schematic
R423 Schematic
R428 - BA41-01215A0 - 1216A
R428 ba41-01217a 01215a 01216a Schematic
R428 R430 SUZHOU-L DDR2 Schematic
R428 Schematic
R463 R463H Schematic
R467 BA41-01129A Schematic
R518 BA41 01060A Schematic
r522 samsung Schematic
R610 ISTAMBUL Schematic
RV411 Scala2-EXT MP1.0 BV.rar
rv411 Schematic
RV415 BA41-01532A 01533A 01534A
RV420 Schematic
RV420BA41-01608A Schematic
Sam Q45 Schematic
Samsung Aquila P BA92-02264A BA41-00389A PR rev1.4 07.07.2003 15935k
Samsung BA41-01433A RV411 RC410 Scala Schematic
Samsung Bremen-M BA41-01174A NP-R580-R780
Samsung DRESDEN-INT BA41-01024A BA41-01025A BA41-01026A Samsung NP-R453NP-R455 s Schematic
Samsung n148
Samsung NP 355E5X Compal LA-8868P VBLE4-VBLE5 Eureka Schematic
Samsung NP-NC20 Brighton r10 Schematic
Samsung NP-Q30 Schematic
Samsung NP-R60+ Schematic
Samsung NP-R463 - QINGDAO-D-EXT Schematic
Samsung NP-RV411 Schematic
Samsung NP350V5C Compal LA-8862P QCLA4,5 rev0.2 UMA Schematic
Samsung Q308 Q310 Schematic
Samsung Q470 BA41-02092~94A Schematic
SAMSUNG R25e Schematic
SAMSUNG R408 Schematic
Samsung R423 AMD Schematic
Samsung R444 (Suzhou2-LA) Rev1.0 Schematic
Samsung R458, R460 Schematic
Samsung R467 Schematic
Samsung r518 - N148 Schematic
Samsung R530, R730 Bremen-L.UL Schematic Diagram Schematic
Samsung R530C R730C - BREMEN-15C 17C r1.0 Schematic
Samsung RV411 rv520-Scala2-R EXT PR gerber Schematic
Samsung Sorrento X1 BA41-xxx MP rev1.0 18957k
samsung X30 Schematic
Samsung BA41-01183A Rev.0.1 R423 SUZHOU-D Schematic
SAMSUNG NP-R25 BASIC Schematic
Samsung NP-X460 Santorini-Ext BA41-00944A
Schematic Diagram-ba92-05247a Schematic
SENS 9504 Schematic
Sens X60 P60 Schematic
Sens640-D Schematic
Sens870-5-A-1 Schematic
X10 Schematic
X20 X25 Schematic

có link down k admin???
 

itmran

New Member
Dec 19, 2015
3
1
3
41
BA41-00695A Schematic
ba41-00926a ba41-00927a ICH9 Schematic
BA41-00936A Rev.1.0 NP-R710 Schematic
ba41-01214a R428 R430 SuzhoU UL DDR3 Schematic
BA41-01608A A41-01610A RV520 RV411.rar
Bremen-Q BA41-01235A BA41-01236A BA41-01237A
ÇQ45 Schematic Diagram Schematic
ENS9505 Schematic
g10 Schematic
Lenovo Z475-KL6C SVT 0428 2010 Schematic
M50 07 Troubleshooting- Schematic
M70 Schematic
n148 n450 intel Schematic
NP-E172 GENEVA 2 EXT Schematic
NP-G10 MONACO Schematic
NP-G15 MONACO-R Schematic
NP-G25 ACCORDION-R Schematic
NP-G910 ACCORDION-2 Schematic
NP-M55 CICHLID 3 Schematic
NP-M60 MILAN Schematic
NP-N120 Winchester 2 Schematic
NP-N128 - N138 - N130 - N140 CANTERBURY &amp SPRINGFIELD Schematic
NP-NC10 WINCHESTER Schematic
NP-NM30 ARGO Schematic
NP-P20-P25 TAURUS Schematic
NP-P27-P29 OSCAR-G Schematic
NP-P28 OSCAR Schematic
NP-P55 LISBON Schematic
NP-P210-Q210 MADRID-EXT Schematic
NP-P460 BERLIN INT Schematic
NP-P500 PRAHA SRI Schematic
NP-P560 OXFORD. Schematic
NP-Q1U MACAO Schematic
NP-Q30 NEON Schematic
NP-Q45-Q70 TORINO-2 Schematic
NP-Q46 TORINO 2 VE Schematic
NP-Q70 Torino2-Beijing Schematic
NP-Q310-Q310H-Q308-Q308H TIANJIN Schematic
NP-R19 HAINAN3 INT Schematic
NP-R23 HAINAN3 SRE Schematic
NP-R25 SHANGHAI Schematic
NP-R25Plus Basic HAINAN-3 EXT Schematic
NP-R40Plus FIRENZE-2 R Schematic
NP-R55 FIRENZE-R Schematic
NP-R60-P500-R58-R61 PRAHA (SRI) Schematic
NP-R60Plus PRAHA EXT GFX Schematic
NP-R70-R71 OSLO Schematic
NP-R410-R408-R411-R458-R460-R461 XI'AN Schematic
NP-R458 XI'AN-MV Schematic
NP-R522 BONN-INT Schematic
NP-R525 Bremen-D BA41-01197A Schematic
NP-R560 OSLO-2 Schematic
NP-R610 ISTAMBUL Schematic
NP-R700 GENEWA Schematic
NP-R710-E172 GENEWA-2 EXT Schematic
NP-S410 XI’AN-MVI Schematic
NP-V20 DRACO Schematic
NP-V30 DANIO Schematic
NP-X05 AQUILA-C Schematic
NP-X20-X25 CYGNUS-C Schematic
NP-X22 PALAU Schematic
NP-X30 AQUILA-W Schematic
NP-X60Plus SEDONA Plus Schematic
NP-X360 SAMOA (DDR3) Schematic
NQ10TP2S01 SUK.41502D.E.16 Schematic
NQ10TP2S01 SUK.41502D.E.19 Schematic
NT10FP01D1 SUK.41502D.E.10 Schematic
p20 Schematic
p55 LISBON Schematic
P460 BERLIN INT Schematic
Pegatron B43 b43 io bd 0615 Schematic
Q1 Schematic
Q310 TianJin Schematic
R18 samsun Ba41 Schematic
R25 BA41-00809A BA41-00810A
R40+ CICHLID Schematic
R55 Schematic
R423 Schematic
R428 - BA41-01215A0 - 1216A
R428 ba41-01217a 01215a 01216a Schematic
R428 R430 SUZHOU-L DDR2 Schematic
R428 Schematic
R463 R463H Schematic
R467 BA41-01129A Schematic
R518 BA41 01060A Schematic
r522 samsung Schematic
R610 ISTAMBUL Schematic
RV411 Scala2-EXT MP1.0 BV.rar
rv411 Schematic
RV415 BA41-01532A 01533A 01534A
RV420 Schematic
RV420BA41-01608A Schematic
Sam Q45 Schematic
Samsung Aquila P BA92-02264A BA41-00389A PR rev1.4 07.07.2003 15935k
Samsung BA41-01433A RV411 RC410 Scala Schematic
Samsung Bremen-M BA41-01174A NP-R580-R780
Samsung DRESDEN-INT BA41-01024A BA41-01025A BA41-01026A Samsung NP-R453NP-R455 s Schematic
Samsung n148
Samsung NP 355E5X Compal LA-8868P VBLE4-VBLE5 Eureka Schematic
Samsung NP-NC20 Brighton r10 Schematic
Samsung NP-Q30 Schematic
Samsung NP-R60+ Schematic
Samsung NP-R463 - QINGDAO-D-EXT Schematic
Samsung NP-RV411 Schematic
Samsung NP350V5C Compal LA-8862P QCLA4,5 rev0.2 UMA Schematic
Samsung Q308 Q310 Schematic
Samsung Q470 BA41-02092~94A Schematic
SAMSUNG R25e Schematic
SAMSUNG R408 Schematic
Samsung R423 AMD Schematic
Samsung R444 (Suzhou2-LA) Rev1.0 Schematic
Samsung R458, R460 Schematic
Samsung R467 Schematic
Samsung r518 - N148 Schematic
Samsung R530, R730 Bremen-L.UL Schematic Diagram Schematic
Samsung R530C R730C - BREMEN-15C 17C r1.0 Schematic
Samsung RV411 rv520-Scala2-R EXT PR gerber Schematic
Samsung Sorrento X1 BA41-xxx MP rev1.0 18957k
samsung X30 Schematic
Samsung BA41-01183A Rev.0.1 R423 SUZHOU-D Schematic
SAMSUNG NP-R25 BASIC Schematic
Samsung NP-X460 Santorini-Ext BA41-00944A
Schematic Diagram-ba92-05247a Schematic
SENS 9504 Schematic
Sens X60 P60 Schematic
Sens640-D Schematic
Sens870-5-A-1 Schematic
X10 Schematic
X20 X25 Schematic
hi
 
  • Like
Reactions: Minipop2012