Schematic: iPhone iPad

Discussion in 'Mobile | Tablet' started by BOSS, Jun 30, 2015.

Schematic: iPhone iPad 5 5 1votes
5/5, 1 vote

  1. BOSS

    BOSS Administrator
    Staff Member

    Joined:
    Jun 27, 2015
    Messages:
    2,344
    Likes Received:
    1,192
    Tông hợp Schematic Điện thoại iPhone iPad.

    Tất cả Schematic của tất cả model đều được cập nhật trong chủ đề này để tiện cho các bạn theo dõi. Mỗi model được đăng theo dạng POST các bạn kéo từ trên xuống hoặc dùng chức năng search để tìm ra model mình cần.
    * Lưu ý rằng nếu các bạn muốn yếu cầu Schematic hoặc BIOS mà trên forum không có thì hãy tạo mới một chủ đề để yêu cầu, không yêu cầu ngay tại toppic này.

    * Hãy nhấn vào Watch Thread để luôn cập nhận schematic và Boardview mới.

    * Hãy nhấn Like để downloads

    Thanks you!
     
    #1 BOSS, Jun 30, 2015
    Last edited: Jul 27, 2016
  2. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic Apple iPhone 2G
     
  3. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic Apple iPad mini
    Apple Ipad Mini 4G 051-9374 820-3243 r1300
     

    Attached Files:

    #3 bios, Jun 30, 2015
    Last edited by a moderator: Jul 27, 2016
  4. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic Apple iPad 4
    820-3249_051-9385.rar
    Apple X140 820-3249 051-9385 iPad 4.pdf
     

    Attached Files:

    #4 bios, Jun 30, 2015
    Last edited by a moderator: Jul 27, 2016
  5. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPhone 6
    Apple iPhone 6 4.7 board view
    Apple iPhone6 051-9903 r7.0.0
     

    Attached Files:

  6. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPhone 6 Plus
     

    Attached Files:

  7. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPhone 3GS
    3GS 820-2580-A Top side
    3GS 820-2580-B Tot side
    iphone3gs
     

    Attached Files:

  8. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPad 1
    Apple Ipad 1 (VICE MLB 820-2740-A)
     

    Attached Files:

    chandra gunawan, pacwcbs and Rakesh like this.
  9. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPad 2
    Apple Ipad 2 (K94 Chopin MLB 820-3069-A)
     

    Attached Files:

  10. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPad mini
    Apple iPad Mini 051-9374
     

    Attached Files:

  11. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPad 3
    APPLE IPAD3 051-8773 820-2996
     

    Attached Files:

  12. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPad 4
    Apple Ipad4 820-3249 051-9385
     

    Attached Files:

  13. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPhone 5C

    A:
    48bottom.pdf
    48top.pdf
    phoenixN48.pdf

    B:
    49bottom.pdf
    49top.pdf
    n49_mlb_051-0143_3.0.0(Review ONLY).pdf
     

    Attached Files:

    • B.zip
      File size:
      1.4 MB
      Views:
      21
    • A.zip
      File size:
      1.4 MB
      Views:
      21
  14. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPhone 5S
    iPhone 5s Boardview
    iPhone 5S shematic
     

    Attached Files:

    #14 bios, Jul 1, 2015
    Last edited by a moderator: Jul 27, 2016
    truyen, Bdnjfb, donnos and 15 others like this.
  15. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPhone 4
     

    Attached Files:

  16. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPad 3
    Battery Circuit Analysis
    IPAD3 A
    IPAD3 B
    ipad3 charging circuit
     

    Attached Files:

  17. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPhone 5
    820-3382 051-9681 iphone 5S
    iPhone 5S 820-3292-A
    iPhone5_cl
    iPhone 5
     

    Attached Files:

  18. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    schematic iPhone 4S
    N94 POR MLB_V3 DVT FOR BOARD_REV11/REV12
    SCH 051-8890 BRD
    820-3031
    MCO 056-4257
     

    Attached Files:

    #18 bios, Jul 1, 2015
    Last edited by a moderator: Jul 27, 2016
  19. bios

    bios Well-Known Member

    Joined:
    Jun 28, 2015
    Messages:
    4,992
    Likes Received:
    1,489
    Schematic iPhone 3G
    iphone 3g Boardview
    iphone3g shematic
     
  20. Rakesh

    Rakesh New Member

    Joined:
    Aug 5, 2015
    Messages:
    2
    Likes Received:
    0
    Sooooooooo
    Nice n Very Helpful sir ...............
     
Loading...
Similar Threads - Schematic iPhone iPad Forum Date
iPhone 7 820-00188 Schematic Mobile | Tablet Dec 21, 2016
LA-7933P Schematic Dell Friday at 6:20 PM
820-3213 board schematic Apple Feb 14, 2019
NEED SCHEMATIC FOXCONN 662 MX Desktop Feb 12, 2019
N13DCP Schematics Grundig GNB 1335 A1 i5-1A5-GBL Other Jan 23, 2019

Share This Page

  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice